Bartosz Włodarczyk

Adwokat

Bartosz Włodarczyk | Adwokat

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, a także dla organów administracji publicznej.

Adwokat Bartosz Włodarczyk prowadzi różnorodne postępowania sądowe na terenie całego kraju, w tym w miastach Poznań, Września, Słupca, Konin, głównie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego jak i prawa karnego, nadto uczestniczy w procesach o precedensowo wysokie zadośćuczynienia. Kancelaria trudni się doradztwem w sprawach odszkodowawczych, upadłościowych, windykacyjnych, związanych z obrotem nieruchomościami, inwestycjami.

Wykonując zawód adwokata Adwokat Bartosz Włodarczyk dba o zachowanie najwyższych standardów tak prawniczych, jak i biznesowych.

Adwokat Bartosz Włodarczyk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Języki: angielski, niemiecki

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się!

Praktyki prawa

Prawo cywilne

Doradztwo prawne wraz z reprezentacją Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach spadkowych, rodzinnych, zobowiązań, odszkodowań i zadośćuczynień, nieruchomości i in.

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw, konstruowanie i analizowanie umów handlowych, prowadzenie negocjacji handlowych w różnych modelach współpracy gospodarczej.

Prawo administracyjne

Doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym, reprezentacja Klienta przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Prawo karne

Pomoc prawna zapewniająca Klientom ochronę interesów przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym.

Prawo medyczne

Analiza prawna w przedmiocie odpowiedzialności prawnej lekarza i zakładów opieki zdrowotnej za błędy w sztuce medycznej, obrona lekarzy w postępowaniach dot. błędów medycznych.

Windykacja należności

Czynności prawne w ramach windykacji należności stanowią odpowiedź na potrzeby wierzycieli oczekujących pomocy w dochodzeniu roszczeń od dłużników utrudniających zaspokojenie wierzytelności na drodze sądowej i polubownej.

Kontakt

  • Ul. Karola Libelta 29/3
  • bartosz.wlodarczyk@bwlegal.com.pl
  • +(48) 504 011 708

Wysłano!

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie...